РАЗРЕДНА НАСТАВА ШКОЛСКЕ 2017/18.ГОДИНЕ

   

Дајана Тркуља-професор разредне наставе I-1

Милена Минић-мастер учитељ  I-2

Тина Дујић-професор разредне наставе I-2

Вања Анђелковић-професор разредне наставе   I-3

Гроздана Павићевић-професор разредне наставе III-1

Лидија Булатовић-професор разредне наставе III-2

Нада Бунчић-професор разредне наставе III-3

Сузана Раичевић- наставник разредне наставе IV-1

Милица Јовановић- професор разредне наставе II-1

Светлана Шкеровић-професор разредне наставе  IV-2

Светлана Чанчаревић-мастер учитељ  II-2

Александра Станишић-професор разредне наставе II-1

Александра Васиљевић-професор разредне наставе II-2