РАЗРЕДНА НАСТАВА ШКОЛСКЕ 2012/13.ГОДИНЕ

Aлександра Васиљевић- професор разредне наставе, одељењски старешина I-2

Александра Станишић-професор разредне наставе одељењски старешина I-1

Светлана Шкеровић-професор разредне наставе

Сузана Раичевић-наставник разредне наставе

Гроздана Павићевић-професор разредне наставе, одељењски старешина II -1

 

 

Лидија Булатовић-професор разредне наставе, одељењски старешина II -2

Вања Анђелковић-професор разредне наставе

Дајана Тркуља-професор разредне наставе,одељењски старешина IV -1

Нада Бунчић-професор разредне наставе,одељењски старешина IV -2

Драгица Карлица-наставник разредне наставе,одељењски старешина III -2

Мирјана Матић-наставник разредне наставе,одељењски старешина III-1

Нада Ного-наставник разредне наставе