Фолклорна секција има основни циљ развијање интересовања и креативности за народну песму и игру као и упознавање традиционалне и уметничке  музике свога народа. Секција помаже ученицима и у развијању  моторичких способности и развијању љубави према игри и песми.

      Фолклорну секцију за ученике млађих разреда води професорка разредне наставе Дајана Тркуља.