НАСТАВНО  ОСОБЉЕ  2015/16.ГОДИНЕ

РАЗРЕДНА НАСТАВА

Дајана  Тркуља-одељењски старешина

Професор разредне наставе 3

Милена Минић

Мастер учитељ 1

Вања Анђелковић-одељењски старешина

Професор разредне наставе 3

Нада Бунчић-одељењски старешина

Професор разредне наставе 13

Александра Станишић-одељењски старешина

Професор разредне наставе 4

Сузана Раичевић-одељењски старешина

Наставник разредне наставе 2

Александра Васиљевић-одељењски старешина

Професор разредне наставе 4

Светлана Шкеровић-одељењски старешина

Професор разредне наставе 2

Гроздана Павићевић-одељењски старешина

Професор  разредне наставе 1

Лидија Булатовић-одељењски старешина

Професор  разредне наставе 1

Милица Јовановић

Професор разредне наставе 2

Светлана Чанчаревић-продужени боравак

Мастер учитељ 2

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

Радмила Орељ одељењски старешина 7-2

Професор српског језика

Сузана Кићановић одељењски старешина 5-1

Професор српског језика

Јасмина Мијаиловић

Професор енглеског језика

Светлана Равић 

Професор енглеског језика

Наташа Тришић

Професор руског језика

Сандра Онимус

Професор немачког језика

 

Професор математике

Весна Васић - одељењски старешина 7-1

Наставник математике

Марија Шоргић

Професор физике и хемије

Весна Нерић- одељењски старешина 8-2

Професор биологије

Драгана Зувић - одељењски старешина 5-2

Професор географије

Весна Бојичић Кремењак - одељењски старешина 6-1

Професор историје

Александар Загорац 

Професор ликовне културе

 

Професор физичког васпитања

Горгина Тешић

Професор физичког васпитања

Александра Тасић Адамовић - одељењски старешина 8-1

Професор музичке културе

Мирјана Котлаја Бунић

Наставник верске наставе

Дејан Ранић

Професор информатике и рачунарства

Виолета Девић

Наставник техничког образовања

Нада Миливојевић- одељењски старешина 6-2   

Наставник техничког образовања